× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Salutaris Sp. z o.o.

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej - NZOZ "Salutaris"

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
  • Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna rodzinna


Adres

33 812 59 84, 33 812 38 66
Asnyka 14
43-300 Bielsko-Biała

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1